Je uurloon ligt eigenlijk lager dan je denkt

Bereken je werkelijke uurloon en maak daarmee bewustere keuzes in je consumptiepatroon

De meeste mensen denken aan hun salaris als wat ze bruto verdienen en wat ze daar na belastingen van overhouden. Besteedbaar inkomen heet dat dan. De vraag is of je alles wat je overhoudt zou moeten besteden. Zeker wanneer je berekent wat je écht per uur aan je werk overhoudt, dan zit er een flink verschil in je besteedbare uurloon en je échte uurloon. Werk kost je immers meer dan de uren die op je contract staan. Voor veel mensen zijn overuren uren die nou eenmaal bij hun functie of functieniveau horen. Bovendien ben je tijd en geld kwijt aan reizen, aan geschikte kleding voor je werk. Bovendien kom je uitgeblust thuis. Ook die uren ben je feitelijk kwijt. Kortom: je uurloon is niet wat het lijkt en ligt een stuk lager als je echt alles wat werkgerelateerd is, meeneemt.

Geld vertegenwoordigt tijd

De prijs van je werkkleding vertegenwoordigt een aantal uren werken. Dat geldt ook voor het deel van je reiskosten dat niet vergoed wordt, enzovoort. En de extra uren die je besteedt aan werk of aan reizen of zelfs aan naar shoppen voor je kleding, strijken of naar de stomerij gaan zijn in zekere zin ook werkuren. Je kan niet in een vies meurend en verkreukeld kloffie binnenkomen op je werk immers!

Zijn al je werkgerelateerde uren wel declarabel?

Misschien werk je op je werk wel met declarabele en niet-declarabele uren. De uren waar het hier om gaat zijn feitelijk jouw eigen niet-declarabele uren voor je werk. Je baas ziet je aankomen als je (bijvoorbeeld) je strijktijd vergoed wilt hebben, maar hij verwacht wél dat je er netjes uitziet op je werk. Dat kost je tijd en tijd is nou net het schaarse goed waar elk individu een bepaalde hoeveelheid krijgt in zijn leven. Tijd dus om je échte uurloon te berekenen.

Rekenvoorbeeld: het échte uurloon van Mieke

Mieke heeft een baan waarvoor ze er representatief moet uitzien en haar maandsalaris is € 3250,- bruto op basis van een 38-urige werkweek. Net als iedereen heeft ze recht op 8 procent vakantiegeld, dus dat komt nog bij haar salaris. Opgeteld verdient ze per maand € 3.510,- bruto en volgens een rekentool op internet houdt ze daar elke maand € 2495,14 netto van over. Mieke heeft net als iedereen recht op 4 weken wettelijk verlof, nog wat feestdagen en nog wat bovenwettelijke vrije dagen. Bij elkaar opgeteld heeft Mieke 6 weken per jaar vrij en moet dus 46 weken van 38 uur werken, dus 1748 uren.

Mieke is extra tijd kwijt aan haar werk

Ze werkt vijf dagen per week en het reizen naar haar werk kost haar 2,5 uur per dag, dus 12,5 uur per week. Ze is elke dag 45 minuten kwijt om zich klaar te maken voor haar werk. Elke dag moet ze na thuiskomst nog even 1,5 uur bijkomen van haar drukke baan en aan het wassen, strijken van haar werkkleding en het poetsen van haar schoenen is ze een half uur per week kwijt. Aan persoonlijke verzorging zoals regelmatig kappersbezoek en het kopen en passen van kleding is Mieke op jaarbasis 30 uren kwijt. Verder heeft Mieke mazzel, want ze hoeft nooit over te werken, of thuis nog stukken ofzo te lezen voor haar werk, dus dat zijn geen extra levensuren die ze kwijt is aan haar werk.

Mieke is extra geld kwijt aan haar werk

Mieke heeft extra kosten voor haar werk, ze moet er representatief uitzien en dat vergt een regelmatig bezoek aan de kapper, verzorgingsproducten, nette kleding en schoenen en een knappe tas waarmee je voor de dag kan komen. Dat kost haar gemiddeld € 1.500,- per jaar. Ze krijgt een reiskostenvergoeding voor haar woon-werkverkeer, maar is elke werkdag nog € 5,- kwijt die niet vergoed wordt. Dat is € 25,- per week en € 1.150,- op jaarbasis.

Wat verdient Mieke officieel?

Mieke verdient op jaarbasis bruto € 42.120,- en houdt daar € 29.941,68 van over na belasting en premies. Ze werkt 1748 uren op jaarbasis. Haar officiële netto uurloon wordt dan:

Mieke’s netto-uursalaris is dus € 29.941,68/1748 uren = € 17,13 netto per uur.

 

Wat is Mieke’s échte uurloon?

Maar we hebben al gezien dat Mieke geld kwijt is aan reizen, ze er netjes uit moet zien en verder ook nog extra uren kwijt is die samenhangen met haar werk, maar waar ze niet voor betaald krijgt. Als we dat geld en die uren meenemen, kunnen we haar werkelijke uurloon berekenen.

Mieke’s werkelijke werkuren

In de tabel hieronder zijn alle uren op jaarbasis berekend die Mieke besteedt aan haar werk, dus haar werkelijke werkuren

Mieke’s werkelijke werkuren uren op jaarbasis:
Formele werkuren 1748
Reisuren (46*12,5) 575
Gereed maken voor werk 172,5
Uitpuffen na werk 345
Kleding kopen en kappersbezoek 30
Totaal aantal uren per jaar
2870,5

 

Mieke’s echte inkomsten uit werk

Om Mieke’s echte inkomsten te berekenen, zou je ook de kosten moeten aftrekken die ze maakt om te kunnen werken. Deze kosten zouden immers vervallen wanneer Mieke niet (meer?) zou werken. Dat nette pak en die pumps heeft ze echt niet om thuis in rond te lopen, dat is echt zuiver voor haar werk.

Mieke’s echte inkomsten op jaarbasis:
Inkomen: Extra werkkosten:
Netto jaarsalaris (12 * € 2495,14) € 29.941,68
Reiskosten boven reiskostenvergoeding -€ 1.150,00
Representatiekosten -€ 1.500,00
Totaal extra werkkosten: -€ 2.650,00
€ 2.650,00
Totaal netto jaarsalaris na aftrek werkkosten:
€ 27.291,68

 

Wat is Mieke’s werkelijke uurloon wanneer ze alles meeneemt?

Mieke’s echte uurloon is dus € 27.291,68 /2870 = € 9,51 per uur.

Het verschil tussen haar ogenschijnlijke (formele) uurloon van € 17,13 netto en haar werkelijke uurloon van € 9,51 bedraagt dus € 7,62! Uitgaande van haar formele uurloon is dat een verschil van 44,5 procent!

Hoe bereken je jouw werkelijke uurloon?

Je kan natuurlijk uitgaan van het bovenstaande voorbeeld. Ga uit van de kosten die je niet zou hebben als je niet zou werken als extra kosten. Dat kan representatieve kleding zijn, maar ook veiligheidsschoenen of wat dan ook. Kijk naar de extra uren die je kwijt bent naast je formele werkuren op je contract. Werk je vaak onbetaald over, of werk je in de pauze door, beantwoord je nog werkmailtjes of lees je nog stukken voor je werk ’s avonds? Dat zijn extra uren. Raak je compleet gestrest van je werk en slaap je haast niet meer? Dan zou je best kunnen overwegen die uren mee te nemen in je extra werkuren.

Verreken alle tijd die je kwijt bent aan werk in je uurloon

Neem gewoon alles mee wat jouw werk je aan levensuren en geld kost om je echte uurloon te berekenen. Wat je meeneemt is in die zin tot op zekere hoogte subjectief en dat is oké, want het gaat om jouw schaarse levensuren en om jouw energie. Dat is per definitie subjectief.

Meer uurloon door dichterbij huis te gaan werken

Even terug naar Mieke. We hebben berekend dat haar echte uurloon € 9,51 is. Om te beginnen kan Mieke als ze dit weet misschien tot de conclusie komen dat deze baan haar minder oplevert dan ze dacht en kijken of ze dit wil blijven doen bij deze werkgever op deze voorwaarden. Stel dat Mieke besluit dichterbij huis te gaan werken in een vergelijkbare baan te werken zodat ze per werkdag 2 uren minder kwijt is aan reizen. Bovendien kan Mieke nu op haar fiets naar haar werk, dat maakt haar blijer en daarmee vervallen ook haar reiskosten.

De berekening wanneer Mieke dichterbij huis werkt

Als ze dat zou doen en verder dezelfde voorwaarden overeind zou houden zou de berekening als volgt aangepast worden, sommige kosten zijn helemaal vervallen en andere kosten in uren of geld flink verminderd, deze zijn met ** aangegeven:

Mieke is dus 460 minder reisuren op jaarbasis kwijt aan haar woon-werkverkeer. Als we dit terug rekenen naar haar formele 38-urige werkweek, scheelt haar dat dus ruim 12 werkweken aan reistijd! Verder is in de tabel hieronder te zien dat ze op jaarbasis € 1.150,- meer overhoudt van haar inkomen, omdat ze zelf geen extra reiskosten meer kwijt is. Schone winst voor Mieke dus.

Mieke’s echte inkomsten op jaarbasis:
Inkomen: Extra werkkosten:
Netto jaarsalaris (12 * € 2495,14) € 29.941,68
Representatiekosten -€ 1.500,00
Totaal extra werkkosten: -€ 1.500,00
€ 1.500,00  
**Totaal netto jaarsalaris na aftrek werkkosten:
€ 28.441,68

 

Mieke’s echte loon wordt door dichterbij huis te gaan werken nu
€ 28.441,68/2410,5 = € 11,80 per uur!

Ze houdt dus € 2,29 per werkelijk werkuur over. Stel dat ze nu ook nog minder uitpuftijd nodig zou hebben, stijgt dat uurbedrag nog verder. Soms kunnen relatief eenvoudige keuzes, zoals dichterbij huis werken je dus een hoop schelen, in geld, tijd en energie. Het overwegen waard.

De invloed van je echte uurloon op je consumptiepatroon

Als je je echte uurloon berekent, kan je ook berekenen wat iets je kost in schaarse levensuren, of -minuten. Zelf deed ik dat al ooit wat korter door de bocht door uiteindelijk een hele dure wandkast niet te kopen en gewoon aan vriendlief voor te stellen onze oude boekenplanken te houden. Afhankelijk van de indeling en of we de kast zelf in elkaar zouden zetten of dat zouden laten doen zou de kast ons tussen de € 2.500,- en de € 3.000,- hebben gekost. Een flink bedrag dat op dat moment, afhankelijk van onze keuzes, ongeveer een netto maandsalaris zou hebben gekost. Een maand werken voor een kast? Ik had het er niet voor over. Ook niet een halve maand trouwens, want de kosten worden natuurlijk gedeeld. Ik investeer dat geld liever in een extra aflossing op de hypotheek. Nu hebben we nog de oude Bruynzeel stellingkasten staan en die vervullen hun werk als boekenkast nog altijd met verve!

Wat kost een aankoop omgerekend in leef-tijd?

Stel dat we uitgaan van Mieke’s oude echte uurloon van € 9,51. Hiermee kan Mieke elke aankoop die ze doet en alle kosten die ze maakt ook terugrekenen naar de tijd die het haar kost om iets te kopen. Als iets precies € 9,51 kost is het simpel. Dat kost haar een uur van haar leven. Stel dat ze voor het gemak voor elke 5 euro wil weten hoeveel werktijd dat haar kost. Op het oog ziet ze al gelijk dat het dus iets meer dan een half uur moet zijn, want haar loon is net iets minder dan € 10,- per uur.

Elke € 5,- kost Mieke ruim een half uur

Om te beginnen berekent Mieke haar loon per minuut door € 9,51 te delen door 60. De uitkomst is dat ze per minuut € 0,1585 per minuut verdient. Ze kan nu die vijf euro delen door het bedrag per minuut. Dat is dus € 5,00/€ 0,1585 = 31,55 minuten. Elke vijf euro die Mieke besteedt van haar besteedbaar inkomen, kost Mieke dus een kleine 32 minuten aan tijd om dat geld te verdienen.

De werktijd die goedkope spulletjes vertegenwoordigen, maken ze minder aantrekkelijk

Ineens kan Mieke probleemloos de verleidingen van alle koopjes bij de Action (of de Primark, de Flying Tiger, of welke winkel dan ook) weerstaan. Het zijn vaak spullen die ze leuk vindt, maar niet nodig heeft. Voorheen vulde ze haar mandje probleemloos met hebbedingetjes van een paar euro. Nu ziet ze direct dat die (bijvoorbeeld) vijftien euro aan spulletjes ruim anderhalf uur werken vertegenwoordigen. Ineens worden al die spulletjes een stuk minder aantrekkelijk voor Mieke. Elk onnodig dingetje kost haar het enige wat echt schaars is in haar leven en dat is tijd die ze liever beter besteedt dan aan die spulletjes van (bijvoorbeeld) de Action.

Geld = tijd maakt je bewuster van de echte prijs van dingen

Dit rekenvoorbeeld gaat natuurlijk ook op voor dingen die nuttiger zijn dan onnodige koopjes. Stel dat Mieke een mooie jurk ziet waar ze € 89,- voor af mag tikken bij de kassa. Die jurk kost Mieke ruim 9 uur en 20 minuten aan echte werktijd. Dat kan betekenen dat ze het nog steeds de moeite waard vindt. Maar het betekent vooral ook dat ze zich echt bewust is wat die waarde van € 89,- voor haar vertegenwoordigt. Soms zal ze bewust een aankoop wel doen. Een andere keer zal Mieke dat jurkje laten hangen.

Besteed het ene leven dat je hebt aan dingen die bij jouw passen

Natuurlijk is Mieke niet meer en niet minder dan een rekenvoorbeeld. Misschien herken je je erin en misschien helemaal niet. Dat is ook niet belangrijk. Je kan natuurlijk het rekenvoorbeeld zo aanpassen dat het op jou van toepassing is. Het gaat ook om jou als individu en de keuzes die je maakt in werk en leven. De uren die je op deze aarde hebt zijn het echte schaarse goed. Je kan ze wel inruilen voor geld. Maar elk uur van je leven dat voorbij is krijg je nooit meer terug.

Misschien wil je die schaarse uren liever anders besteden

Die uren zou je dan wellicht ook het liefst besteden aan wat je zelf belangrijk vindt, je interesses, je familie, reizen of wat dat ook maar voor jou persoonlijk is. Dat is niet aan mij als schrijver van dit stukje. Maar ook niet aan de regering die vindt dat je zoveel mogelijk moet werken om zoveel mogelijk te consumeren, om zo de economie draaiende te houden.

Je bent niet op aarde om de economie draaiende te houden door consumptie

Jij bent niet op aarde om de economie een boost te geven. Al dat geld maakt je maar beperkt gelukkig. Je leeft maar één keer, dus besteed je tijd goed. Consumeer bewust, besteed je geld, je tijd en je energie aan dingen die je er toe vindt doen. Dingen die bijdragen aan jouw levensdoel. Laat je niet gek maken door wat anderen doen of laten. Bijkomend voordeel is dat minder consumeren ook nog eens goed is voor het milieu en het kleiner maken van je ecologische voetafdruk. Niet een win-win, maar een win-win-win-situatie dus!

En nu jij! Hoe kijk jij aan tegen werken, salaris en consumeren?

Het is altijd interessant om te horen hoe jij hier tegenaan kijkt. Vind je het overdreven om elke uitgave bewust te doen en terug te rekenen naar hoeveel tijd het van je leven kost? Vind je het onzin om al die extra dingen mee te nemen in je uurloon? Of spreekt deze manier van kijken naar je tijd, je energie en je geld je wel aan? Heb je nog andere tips, aanvullingen, adviezen of opmerkingen? Laat je niet weerhouden en laat hieronder een reactie achter. Een bredere kijk op de wereld door jouw bijdrage is immers ook een verrijking. Dank je wel alvast!

Lees ook:

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here