Voice Dialogue als aanpak voor trauma?

Oog in oog met kwetsbaarheid van Marijke Leys is interessant, maar volgens mij vooral voor coaching

Voice Dialogue oog in oog

 

“Oog in oog met kwetsbaarheid – Voice Dialogue-praktijkboek voor coaches en therapeuten” van Marijke Leys heeft als doel om coaches en therapeuten handvatten te geven om aan de slag te gaan met gekwetstheid en trauma. Voice Dialogue is geen therapievariant. Het is een werkvorm om met bepaalde issues aan het werk te gaan. Het boek is doorspekt van cases en voorbeeld dialogen. Hoewel ik een goed gevoel heb bij Voice Dialogue voor de minder zware issues, bekruipt mijzelf toch het gevoel dat deze methode voor trauma’s wellicht niet de meest geschikte is. Maar dat maakt het boek niet minder interessant om tot je te nemen.

Aandacht en erkenning voor alle delen van je persoonlijkheid

In een grijs verleden heb ik achteraf gezien volgens mij voorzichtig kennis gemaakt met Voice Dialogue toen ik zelf een coach in de arm had genomen. Ik vond het heel raar, maar ook inzichtelijk om te verplaatsen van stoel en dan op letterlijk fysiek op de stoel te gaan zitten van dat deel van jezelf dat je ervan weerhoudt om een bepaalde stap te zetten. Het geeft je een mooie methode om te onderzoeken waarom iets je tegenhoudt en biedt daar ook erkenning aan. Het mooie van deze methode is dat het erkennen van deze verschillende onderdelen van iemands persoonlijkheid zonder waardeoordeel tegemoet worden getreden en dat hun nut worden erkend. De methodiek heeft in die zin iets Jungiaans. Er is aandacht voor verschillende delen van je persoonlijkheid die wel of niet op de voorgrond treden en wel of niet genoeg aandacht krijgen.

*Lees ook: Is jouw kind van jou of van zichzelf?*

De innerlijke bus en zijn inzittenden

In het boek vertelt om te beginnen veel over de Voice Dialogue methode zelf. Wat ik naast de erkenning en het gebrek aan waardeoordelen mooi vind, is de analogie van de “innerlijke bus”. Het voert te ver om alles wat in het boek wordt uitgelegd hier te herhalen. Het komt er in het kort komt het erop neer dat er een chauffeur op de bus is. Dat is je primaire persoonlijkheid. Dat is dus hoe je jezelf het best kent en hoe je jezelf aan de wereld toont. Eventueel kan er nog een bijrijder bij zitten, die ook weleens het stuur pakt. Verder zitten in de bus verschillende passagiers die elk een onderdeel van je persoonlijkheid laten zien, die er wel is, maar niet zo vaak getoond wordt. Dat kan het deel zijn dat assertiever is dan je zelf in de praktijk bent. Of het gekwetste kind dat een paar overlevingsmechanismen heeft bedacht die de persoon inmiddels niet altijd meer helpen en soms zelfs beperken. Er kunnen allerhande mensen in de bus zitten. Ze kunnen zelfs buiten de bus staan om te kijken of je überhaupt wel toegang tot die innerlijke bus krijgt.

Voice Dialogue als kickstarter van persoonlijke groei

Binnen de Voice Dialogue komt uiteindelijk iedereen aan de beurt. Juist door ook fysiek van stoel of in de praktijkruimte van plaats te verwisselen, of desnoods alleen de stoel anders neer te zetten, biedt dat soms een inzicht in een deel van jezelf dat je niet of nauwelijks kende. Ik heb dat zelf ook zo ervaren. Het idee is dat er juist door dat inzicht een proces van verandering in gang wordt gezet. Nu leidt inzicht niet altijd tot oplossingen. Maar blinde vlekken leiden zeker niet tot oplossingen. Dus de Voice Dialogue als kickstarter van persoonlijke groei is helemaal niet zo’n gekke gedachte. Voor coaching kan ik me heel goed voorstellen dat deze methode heel goed werkt.

*Lees ook: Zinvol leven begint met los laten. Het liefst vandaag nog!*

Huiverig voor Voice Dialogue bij trauma

Voor Voice Dialogue als methode voor de behandeling van trauma ben ik een stuk huiveriger. Trauma hakt enorm hard in op een mensenleven. Op de een of andere manier komt Voice Dialogue bij zulke kwetsbare gevallen toch te confronterend over. Ik ben geen psychotherapeut en Marijke Leys, de auteur, is dat wel. Voor een deel haalt ze in haar boek literatuur aan die ik ook heb bestudeerd. Voor een deel heb ik op mijn beurt trauma literatuur bestudeerd die niet in het boek aan bod komt. Ik geloof zeker dat Leys een kundige therapeut is. Of preciezer: ik heb geen reden om aan te nemen dat ze dat niet zou zijn. Maar mijn twijfel blijft toch overeind. Juist omdat trauma mensen zo kwetsbaar maakt en mensen zo kan beperken.

*Lees ook: Je eigenwaarde als volwassene vloeit voort uit je thuissituatie als kind*

Voice Dialogue vooral een mooie werkwijze bij coaching

Hoewel ik mijn twijfels heb over Voice Dialogue om met trauma aan de slag te gaan, vind ik dit wel een behoorlijk goed boek. Het is helder geschreven. Er zitten veel voorbeeld dialogen in, er worden verschillende psychologische theorieën aangehaald en de auteur heeft zich duidelijk flink in het onderwerp verdiept. Zelf ben ik dan ook blij met de literatuurlijst achterin het boek. Daarin staan voor een deel titels die al in mijn boekenkast prijken en die ik al gelezen heb, maar ook zeker een aantal die ik op mijn eigen leeslijst heb gezet. Zelf heb ik het gevoel -en het is niet meer dan dat- dat Voice Dialogue vooral een hele mooie, geschikte en toegankelijke methode is voor in de coachingspraktijk. Maar voor als methode bij psychotherapie zeg ik voorlopig nog even nee. Tot het tegendeel bewezen is.

Voice Dialogue oog in oog met kwetsbaarheid marijke leys recensie zinvollerleven.nl

Zelf aan de slag met Voice Dialogue? Bestel het boek!

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je jezelf verdiepen in Oog in oog met kwetsbaarheid van Marijke Leys? Je kan het boek online bestellen bij onder andere bol.com en managementboek.nl voor € 24,95.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here