Recent onderzoek laat zien dat jongeren die problemen hebben met sociale communicatie meer kans lopen om suïcidaal te worden of zichzelf te beschadigen dan jongeren zonder communicatieproblemen. Dit onderzoek werd in mei 2018 gepubliceerd in het Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Het doel van deze studie was om te kijken of eigenschappen die horen bij een Autistische Spectrum Stoornis (ASS) in samen hangen met zelfmoordgedachten, suïcidepogingen en zelfbeschadiging.

Gebrek aan kennis over suïcidaliteit onder jongeren met autisme

Jongeren met autisme hebben vaak problemen met sociale communicatie. Recent onderzoek wijst erop dat er onvoldoende aandacht is voor zelfmoordneigingen onder jongeren. In de hoop de gebrekkige kennis op dit gebied aan te vullen en daarbij ook te kijken naar de rol van autisme en depressieve klachten is dit onderzoek opgezet.

*Lees ook: Je eigenwaarde als volwassene vloeit voort uit je thuissituatie als kind*

Gegevens van ruim vijfduizend pubers onderzocht

De onderzoekers bekeken de gegevens van ruim vijfduizend pubers en adolescenten die verkregen waren met meerjarig onderzoek. Ze bekeken of eigenschappen die bij autisme horen konden worden gelinkt aan suïcidale gedachten bij 16-jarige jongeren. De ASS-eigenschappen waar ze naar keken gingen over sociale communicatie, taalgebruik, sociale omgang met anderen en zich herhalend gedrag.

*Lees ook: Boost je gevoel van welzijn door deze vier dingen niet meer te doen*

Problemen met sociale communicatie hangen samen met zelfmoordgedachten

De uitkomst is dat jongeren die problemen hebben met sociale communicatie meer risico lopen om over zelfmoord na te denken wanneer ze 16 jaar zijn. Depressieve klachten op 12-jarige leeftijd verklaren maar voor ongeveer een derde van de gevallen het ontstaan van deze zelfmoordgedachten.

*Lees ook: Waarom autisme bij vrouwen lang onopgemerkt blijft*

Geen verband aangetoond voor jongeren met autisme

Zelfmoordgedachten komen vaker bij jongeren met communicatieproblemen zinvollerleven.nl depressie autisme ass

Er was een duidelijke link tussen moeilijkheden in de sociale communicatie en zelfbeschadiging en zelfmoordgedachten. Maar hoewel het onderzoek wel begon met autistische kenmerken, kon men niet bewijzen dat autisme samen hing met suïcidale gedachten. Hierbij moet wel worden aangetekend dat vooral de steekproef te klein was om dit te kunnen bewijzen. Op basis van dit onderzoek kunnen we ook niet zeggen dat er geen enkele link is tussen autisme, zelfbeschadiging en zelfmoordgedachten.

*Lees ook: Tien waarschuwingssignalen dat een burn-out op de loer ligt*

Preventieve aandacht nodig voor jongeren die problemen ervaren met sociale communicatie

Om een duidelijk eventueel verband aan te tonen tussen autisme en zelfbeschadiging en zelfmoordgedachten, is verder onderzoek nodig. Voor alle jongeren met problemen op het gebied van sociale communicatie lijkt in ieder geval meer aandacht nodig. Zo kunnen we hopelijk voorkomen dat deze jongeren later zelfmoordgedachten ontwikkelen (en erger).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here